สร้างขึ้นในราว ปี พ.ศ. 2419 โดยท่านพระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน เทวนิโภ) เป็นผู้จัดสร้าง มีวัตถุประสงค์ สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

 

 

พระสังกัจจายน์องค์นี้ มีหน้าตัก 72 นิ้ว หล่อขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๔๒ในมงคลสมัย อายุวัฒนมงคล 72 ปี