ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ญาติโยมทุกท่าน ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ของวัดเทพนิมิตร
ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ อุโบสถวัดเทพนิมิตร
โดยมี คุณอนันต์ เผือกพูลผล
อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธาน(ในฐานะลูก อาจารย์ วิชชัย เย็นจุง เจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร)
พร้อมคณะศิษย์วัดจีนประชาสโมสร และ อุบาสก-อุบาสิกา วัดเทพนิมิตร
เพื่อนำปัจจัยมาบูรณะปฏิสังขรณ์โรงครัวศาลาใหญ่ และ #สร้างห้องน้ำ ที่โรงครัวอีก 5 ห้อง
ท่านใดร่วมเป็นเจ้าภาพห้องน้ำ มีทั้งหมด 5 ห้องๆละ 40,000 บาท
ติดต่อสอบถามได้ที่
ท่านเจ้าคุณพระศรีกิตติเมธี
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รองเจ้าคณะภาค ๑๒,๑๓(ธ)