มาร่วมทำบุญ ตามวัน, เวลา, สถานที่ ,ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
บอกต่อกันด้วยนะครับ